Här är en utvald lista av LogiCash kunder per marknadssegment. Du kan klicka på företagets namn för att få mer information.